bez novca


bez novca
penniless
* * *
• impecunious
• out of money
• penniless

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bez — bèz (čega) prij. DEFINICIJA 1. znači da nema nekoga ili nečega, da ne postoji [nebo bez oblaka; dijete bez oca; biti bez novca; pismo bez potpisa] 2. znači da tko i što nedostaje [bez tebe ne mogu živjeti] 3. znači izuzimanje [išli su na izlet… …   Hrvatski jezični portal

 • švorc — švȍrc (švȁrc) prid. [i]i[/i] pril. DEFINICIJA reg. koji je potpuno bez novca, bez prebijene pare, bez kune, koji nema ni šolda [biti švorc] ONOMASTIKA pr. (nadimačko): Švȍrc (Koprivnica, Duga Resa, Donja Stubica) ETIMOLOGIJA austr.njem. schwarz… …   Hrvatski jezični portal

 • dı̏nār — m 1. {{001f}}bank. osnovna novčana jedinica u mnogim zemljama u prošlosti i sadašnjosti (u SFRJ do 1991, SRJ, Alžiru, Bahreinu, Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Libiji, Tunisu, Južnom Jemenu); manje jedinice nazivaju se različito – u SFRJ 1 dinar… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dinar — dȉnār m DEFINICIJA 1. bank. osnovna novčana jedinica u mnogim zemljama u prošlosti i sadašnjosti (u SFRJ do 1991, SRJ, Alžiru, Bahreinu, Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Libiji, Tunisu, Južnom Jemenu); manje jedinice nazivaju se različito u SFRJ 1 dinar… …   Hrvatski jezični portal

 • dekintírati — (∅, koga) dv. 〈prez. dekìntīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 žarg. ostati/ostajati bez novca, (u)činiti ili biti/bivati uzrokom da tko ostane bez novca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dekintirati — dekintírati (Ø, koga) dv. <prez. dekìntīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA žarg. ostati/ostajati bez novca, (u)činiti ili biti/bivati uzrokom da tko ostane bez novca ETIMOLOGIJA de + v. kinta …   Hrvatski jezični portal

 • švȍrc — (švȁrc) prid. i pril. reg. koji je potpuno bez novca, bez prebijene pare, bez kune, koji nema ni šolda [biti ∼] ✧ {{001f}}austr.njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dekìntīran — prid. 〈odr. ī〉 žarg. koji je ostao bez novca, koji više nema ili nema dovoljno novca …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • čàbar — čàb|ar m 〈G bra, N mn brovi〉 1. {{001f}}veća drvena posuda s dvije uške, služi za pranje; banjica, škaf 2. {{001f}}rij. zast. kotlina, jezero ⃞ {{001f}}doći u ∼ar, biti u ∼ru žarg. 1. {{001f}}pasti pod stečaj, ostati bez novca, naći se u velikoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • dekintiran — dekìntīran prid. <odr. ī> DEFINICIJA žarg. koji je ostao bez novca, koji više nema ili nema dovoljno novca ETIMOLOGIJA vidi dekintirati …   Hrvatski jezični portal

 • čabar — čàbar m <G bra, N mn brovi> DEFINICIJA 1. veća drvena posuda s dvije uške, služi za pranje; banjica, škaf 2. rij. zast. kotlina, jezero FRAZEOLOGIJA doći u čabar, biti u čabru žarg. 1. pasti pod stečaj, ostati bez novca, naći se u velikoj… …   Hrvatski jezični portal